Skip to content

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ Hanuman Chalisa Kannada

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ೪೦ ಚೌಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೂ ಕವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವ:

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  ಇದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ – Hanuman Chalisa in Kannada

  ದೋಹಾ-

  ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ
  ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ

  ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ
  ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||

  ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ
  ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ

  ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ
  ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ||

  ಚೌಪಾಈ-

  ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನಗುಣಸಾಗರ |
  ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || ೧ ||

  ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
  ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || ೨ ||

  ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
  ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || ೩ ||

  ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
  ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || ೪ ||

  ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
  ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || ೫ ||

  ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀನಂದನ |
  ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ || ೬ ||

  ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ |
  ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || ೭ ||

  ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || ೮ ||

  ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
  ವಿಕಟರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || ೯ ||

  ಭೀಮರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
  ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || ೧೦ ||

  ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
  ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ವುರ ಲಾಯೇ || ೧೧ ||

  ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
  ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ || ೧೨ ||

  ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ |
  ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || ೧೩ ||

  ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
  ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || ೧೪ ||

  ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
  ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || ೧೫ ||

  ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
  ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ || ೧೬ ||

  ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
  ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || ೧೭ ||

  ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
  ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || ೧೮ ||

  ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
  ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || ೧೯ ||

  ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
  ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || ೨೦ ||

  ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || ೨೧ ||

  ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
  ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ || ೨೨ ||

  ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ |
  ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ || ೨೩ ||

  ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |
  ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || ೨೪ ||

  ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || ೨೫ ||

  ಸಂಕಟಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
  ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || ೨೬ ||

  ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
  ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || ೨೭ ||

  ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯೀ ಲಾವೈ |
  ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || ೨೮ || [** ಸೋಯಿ **]

  ಚಾರೋಂ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
  ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || ೨೯ ||

  ಸಾಧುಸಂತಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || ೩೦ ||

  ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
  ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || ೩೧ ||

  ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ |
  ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || ೩೨ ||

  ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ |
  ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || ೩೩ ||

  ಅಂತಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಜಾಯೀ | [** ರಘುವರ **]
  ಜಹಾಂ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || ೩೪ ||

  ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
  ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವಸುಖಕರಯೀ || ೩೫ ||

  ಸಂಕಟ ಹರೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ || ೩೬ ||

  ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
  ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || ೩೭ ||

  ಯಹ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಜೋಯೀ |
  ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯೀ || ೩೮ ||

  ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
  ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ || ೩೯ ||

  ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
  ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || ೪೦ ||

  ದೋಹಾ-

  ಪವನತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ
  ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ ||

  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ
  ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ||

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಚೌಪಾಯಿಗಳು:

  ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ೪೦ ಚೌಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹನುಮಾನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚೌಪಾಯಿಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  “ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ | ವಾಯುಪುತ್ರ ಬಲವಂತ ॥” – ಈ ಚೌಪಾಯಿಯು ಹನುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಾಯುದೇವನ ಮಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

  “ಲಂಕಾ ಜಲಾಯು ಸಮುದ್ರ ಲಾಂಘಿ | ಗಾಮನ ಲಂಕೇಶ್ವರ ॥” – ಈ ಚೌಪಾಯಿಯು ಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾರಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

  “ಸೀತಾ ಸಂಜೀವನ ಹಾಥ ಲೇ | ಭಯಂಕರ ರಾವಣ ಜಂಕೀ ॥” – ಈ ಚೌಪಾಯಿಯು ಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಸೀತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ರಾವಣನ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

  “ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೆ ದಾತಾ | ಅವರ ವಿಶಾಲ ಜಾಸು ॥” – ಈ ಚೌಪಾಯಿಯು ಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *